תוכנית "גשר לתפוצות"

תוכנית זו מיועדת למובילי דעת קהל ישראלים במגוון תחומים ומורכבת ממפגשי למידה בארץ, מנסיעה לקהילה יהודית בתפוצות ומהשתלבות בעשייה בעזרת רשת עמיתים פעילה. התוכנית נותנת למנהיגים ישראלים ולאישים בעלי השפעה הזדמנות ייחודית להכיר את יהדות התפוצות ולהתחבר אליה באמצעות דו-שיח ומפגש עומק עם אחת הקהילות היהודיות בתפוצות. התוכנית אף משמשת פלטפורמה תומכת למיזמים של המשתתפים שמטרתם לקדם חיבורים בין חלקיו השונים של העם היהודי.

 במהלך התוכנית המשתתפים נחשפים למגמות עכשוויות ביהדות התפוצות ולאתגרים ביחסי ישראל והתפוצות ומקבלים כלים לעשייה למען חיבור החברה הישראלית ליהדות התפוצות. 

תוכנית זו פועלת בשיתוף פעולה עם "מכון גשר למנהיגות".
מדברים
עמיות
כתף
אל כתף
מיזם
החיבור
משלחות
בכירים
משלחות
צה"ל