תיאור התוכנית

"כתף אל כתף" מפגישה צעירים לעבודת אדמה משותפת.

תוכנית "כתף אל כתף" מפגישה צעירים יהודים מהעולם עם צעירים ישראלים לעבודת אדמה משותפת. באמצעות מפגש ביניהם, לימוד משותף והתנדבות משותפת בחקלאות נוצר בין הצעירים חיבור בלתי אמצעי. 

התנסות מעשית משותפת היא כלי ייחודי לחיבור קבוצות שונות, והאדמה היא אחד ממקורות החיבור של העם היהודי. מתוך עשייה ולימוד נבנית עשייה עתידית משותפת ורבת-משמעות.

תוכנית זו פועלת בשותפות עם ארגון "השומר החדש".
תמונות
מדברים
עמיות
כתף
אל כתף
מיזם
החיבור
משלחות
בכירים
משלחות
צה"ל