עם הגב לים? מערך שיעור בנושא ישראל והתפוצות

מטרת השיעור היא להצביע על אופיין השונה של הקהילות היהודיות בארץ ובתפוצות, ולהבין כי שוני זה קשור, בין היתר, למציאות בה חיה כל אחת מן הקהילות. בהתבסס על כך, נבקש לברר כיצד יכולה היהדות הישראלית להעשיר את עולמה באמצעות תכנים ומודלים יהודיים הקיימים מעבר לים.
עוד בנושא
נושא 4 - מרכזים - חינוך ממלכתי - בוגרים
"יחידה זו נוגעת בנושא של היחס כלפי יהדות התפוצות דרך עיסוק בתופעה של קיום לאומי בתנאי פיזור גיאוגרפי. בפרט, היא מדגישה את העובדה שהמצב הנוכחי אינו חדש לעם היהודי, ושפיתחנו מנגנונים לשימור תודעת לכידות גם בתנאים הללו – וכדאי להכיר אותם, ללמוד מהם וליישם אותם גם כיום.
יחידה זו אינה עוסקת בעצם שייכותו של המשתתף לעם היהודי ובמודעותו לכך, אלא מניחה זאת כנקודת מוצא. (אם מתברר שיש צורך בשכנוע המשתתפים בכך – עיינו ביחידה מס' 1 במערך.)
התמה המרכזית ביחידה היא המאמצים לשמירה על תודעת אחדות העם אף לנוכח תנאי פיזור גיאוגרפי. בתוך כך, נתייחס במיוחד להבדל בין תקופות של מרכז ריבוני ולצדו פזורה, לבין תקופות של תפוצות בלבד.
"
קרא עוד
נושא 4 - מרכזים - ממלכתי דתי - בוגרים
"יחידה זו נוגעת בנושא של היחס כלפי יהדות התפוצות דרך עיסוק בתופעה של קיום לאומי בתנאי פיזור גיאוגרפי. בפרט, היא מדגישה את העובדה שהמצב הנוכחי אינו חדש לעם היהודי, ושפיתחנו מנגנונים לשימור תודעת לכידות גם בתנאים הללו – וכדאי להכיר אותם, ללמוד מהם וליישם אותם גם כיום.
יחידה זו אינה עוסקת בעצם שייכותו של המשתתף לעם היהודי ובמודעותו לכך, אלא מניחה זאת כנקודת מוצא. (אם מתברר שיש צורך בשכנוע המשתתפים בכך – עיינו ביחידה מס' 1 במערך.)
התמה המרכזית ביחידה היא המאמצים לשמירה על תודעת אחדות העם אף לנוכח תנאי פיזור גיאוגרפי. בתוך כך, נתייחס במיוחד להבדל בין תקופות של מרכז ריבוני ולצדו פזורה, לבין תקופות של תפוצות בלבד.
"
קרא עוד
נושא 3 - ערבות הדדית - ממלכתי דתי - בוגרים
"יחידה זו נוגעת בנושא של היחס כלפי יהדות התפוצות דרך עיסוק בערבות ההדדית הכלל-יהודית (הרעיון של 'כלל-ישראל'), כתופעה היסטורית (גם בעבר הקרוב ובהווה) שממנה ניתן ללמוד על האופן שבו העם תפס ותופס את עצמו.
יחידה זו אינה עוסקת בעצם שייכותו של המשתתף לעם היהודי ובמודעותו לכך, אלא מניחה זאת כנקודת מוצא. (אם מתברר שיש צורך בשכנוע המשתתפים בכך – עיינו ביחידה מס' 1 במערך.)
"
קרא עוד